Regler

Regler för Backyard Ultra

1) Banan

. Ska vara en slinga eller ut och tillbaka

. Måste vara 4 miles och 880 fot lång

. Metrisk ekvivalent 6,7056 kilometer

2) Startområdet

. Ska vara så stort att passar hela startfältet

. Startområdet ska förbli i samma storlek genom hela evenemanget

. Deltagarna måste vara i startområdet senast vid starten varje timme

3) Starten

. Varje slinga startar exakt en timme efter den föregående

. Varningssignal kommer ges 3, 2 och 1 minuter innan start

. Alla deltagare måste börja vid jämnt klockslag (inga sena starter tillåts då är deltagaren utslagen)

4) Varv

. Med undantag för toalettbesök får tävlande inte lämna banan förrän varje varv är klar

. Inga andra löpare på banan (inklusive eliminerade löpare)

. Ingen personlig hjälp/langning under en varv (endast mat/energistationen vid start/mål är tillåten)

. Varje varv måste vara färdig inom en timme för att räknas … inklusive det slutliga varvet.

. Inga hjälpmedel är tillåtna (inklusive vandringsstavar)

. Långsammare löpare måste tillåta snabbare löpare att passera.

5) Löptid

. Löptid för varje varv är valfri

6) Vinnare / resultat

. Vinnaren är den sista personen som slutför ett varv

. Alla andra är DNF (did not finish)

. Resultaten för varje löpare när det gäller avstånd som genomförts ska anges i en resultatlista.

. Om ingen löpare kan slutföra ett varv mer än någon annan, finns det ingen vinnare.

7) Varv

Det finns ingen begränsning i antal varv. Loppet pågår till endast en löpare kvarstår.%d bloggare gillar detta: